Ованес Туманян

Ованес Туманян

Ованес Туманян
Да­вид Са­сун­ский
Ованес Туманян
Давид Сасунский
 • 44
 • 1
 • 0
 • 3
Бесплатно
Ованес Туманян
Ануш
Ованес Туманян
Ануш
 • 40
 • 0
 • 1
 • 1
Бесплатно
Ованес Туманян
Лжец
Ованес Туманян
Лжец
 • 30
 • 1
 • 0
 • 1
Бесплатно
Сказки, Ованес Туманян
Ованес Туманян
Сказки
 • 19
 • 0
 • 0
 • 1
Ованес Туманян
Взя­тие Тмка­берда
Ованес Туманян
Взятие Тмкаберда
 • 17
 • 0
 • 0
 • 2
Бесплатно
Ованес Туманян
Храб­рый На­зар (в со­кра­ще­нии)
Ованес Туманян
Храбрый Назар (в сокращении)
 • 9
 • 0
 • 0
 • 1
Бесплатно
Ованес Туманян
Ба­ре­кен­дан
Ованес Туманян
Барекендан
 • 8
 • 0
 • 0
 • 2
Бесплатно
Ованес Туманян
Кув­шин с зо­ло­том
Ованес Туманян
Кувшин с золотом
 • 7
 • 0
 • 0
 • 1
Бесплатно
Ованес Туманян
Бес­хво­стая лиса
Ованес Туманян
Бесхвостая лиса
 • 7
 • 0
 • 0
 • 0
Бесплатно
Ованес Туманян
Царь Чах­чах
Ованес Туманян
Царь Чахчах
 • 6
 • 0
 • 0
 • 1
Бесплатно
Ованес Туманян
Хо­зяин и ра­бот­ник
Ованес Туманян
Хозяин и работник
 • 3
 • 0
 • 0
 • 2
Бесплатно
Ованес Туманян
Непо­бе­ди­мый пе­тух
Ованес Туманян
Непобедимый петух
 • 3
 • 0
 • 0
 • 1
Бесплатно
Ованес Туманян
Коз­ле­нок
Ованес Туманян
Козленок
 • 2
 • 0
 • 0
 • 1
Бесплатно
Ованес Туманян
Го­во­ря­щая рыбка
Ованес Туманян
Говорящая рыбка
 • 2
 • 0
 • 0
 • 1
Бесплатно
Ованес Туманян
Глу­пец
Ованес Туманян
Глупец
 • 2
 • 0
 • 0
 • 1
Бесплатно
Ованес Туманян
У пи­ру­ю­щего все­гда бу­дет пир
Ованес Туманян
У пирующего всегда будет пир
 • 2
 • 0
 • 0
 • 1
Бесплатно
Ованес Туманян
Кот-скор­няк
Ованес Туманян
Кот-скорняк
 • 2
 • 0
 • 0
 • 1
Бесплатно
Лореци Сако, Ованес Туманян
Ованес Туманян
Лореци Сако
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
fb2epub
Перетащите файлы сюда, не более 5 за один раз