Цветы из бумаги и салфеток. Изысканные украшения для праздника и интерьера, Тамара Хусаинова
Книги
Тамара Хусаинова

Цветы из бумаги и салфеток. Изысканные украшения для праздника и интерьера

Минуле стежить за тобою…
До психлікарні його привезли без тями і… в гідрокостюмі. Перед цим чоловік забіг до церкви, наляканий чимось несусвітнім, кимось із потойбічного світу. Покликаний рятувати людей, тепер він сам потребував допомоги, і в першу чергу — душевної. Це дивно й безглуздо, та в психушці пацієнт знайде хоч і тимчасовий, проте надійний прихисток від проблем і від самого себе. Але попереду — ще неймовірніше безглуздя…
«Аляска» — це гостросюжетний трилер в кращих традиціях сюжету «Над зозулиним гніздом».
Про автора:
Сергій Бут — сучасний український письменник, двічі дипломант престижного літературного конкурсу «Коронація слова». Популярність здобув після виходу дебютного роману «Листи з того світу», який схвально сприйняли й критики, й читачі.
Minule stezhit' za toboju…
Do psihlіkarnі jogo privezli bez tjami і… v gіdrokostjumі. Pered cim cholovіk zabіg do cerkvi, naljakanij chimos' nesusvіtnіm, kimos' іz potojbіchnogo svіtu. Poklikanij rjatuvati ljudej, teper vіn sam potrebuvav dopomogi, і v pershu chergu — dushevnoї. Ce divno j bezgluzdo, ta v psihushcі pacієnt znajde hoch і timchasovij, prote nadіjnij prihistok vіd problem і vіd samogo sebe. Ale poperedu — shhe nejmovіrnіshe bezgluzdja…
«Aljaska» — ce gostrosjuzhetnij triler v krashhih tradicіjah sjuzhetu «Nad zozulinim gnіzdom».
Pro avtora:
Sergіj But — suchasnij ukraїns'kij pis'mennik, dvіchі diplomant prestizhnogo lіteraturnogo konkursu «Koronacіja slova». Populjarnіst' zdobuv pіslja vihodu debjutnogo romanu «Listi z togo svіtu», jakij shval'no sprijnjali j kritiki, j chitachі.
316 бумажных страниц

Впечатления

Как вам книга?

Вход или регистрация
fb2epub
Перетащите файлы сюда, не более 5 за один раз